Zmluvné poisťovne: Wüstenrot, Generali, Uniqa, Kooperatíva, Komunálna, Colonnade.

Poisťovne, s ktorými spolupracujeme:

V našom autoservise je možné pri úhrade škody využiť platbu formou tzv. krycieho listu, ktorý v súčasnosti ponúkajú poisťovne Wüstenrot, Allianz SP, UNIQA, Česká poisťovňa - Slovensko, ČSOB poisťovňa, Generali, Colonnade, Komunálna, Kooperatíva.
Krycí list vystavuje poisťovňa na základe faktúry, ktorú obdržíte ako zákazník od nášho autoservisu. Suma na krycom liste sa zníži o sumu rovnajúcu sa spoluúčasti klienta na škode, ktorú si klient dohodol pri uzatvorení poistnej zmluvy. Klient po oprave si môže vozidlo vyzdvihnúť v autoservise, kde zaplatí iba spoluúčasť, prípadne DPH, ak je platcom dane z pridanej hodnoty.
V prípade ceny opravy nad 3 500 eur s DPH je možnosť odpustenia spoluúčasti.
Obhliadku nepojazdného motorového vozidla uskutoční technik príslušnej poisťovne priamo v našom autoservise, pojazdného vozidla v priestoroch poisťovne.

         

  © 2008 voss autoservis Created by markline